Masters Cup

!!! Pravidla !!!

    PRAVIDLA Masters Cupu

 
 
 
      1) Program Cupu :
 
 
 
      a) Přihlášené clany budou rozlosovány do 2 skupin po 5 clanech.

 
      b) Základní část se pojede systémem TA na 6 minut / mapa a počtem 5ti map na jedno CW, PLAY OFF se pojede stylem Team s nastavením : 5 bodů na vítězství a počtem jezdců 4 vs 4

 
      c) Každé kolo Cupu trvá vždy jeden týden a je zahájeno pondělním vložením tratí na náš web a ukončeno v neděli v 24:00.

 
      d) Postup clanu do dalších částí Cupu je následovný : Z každe skupiny postoupí 4 clany z 1. až 4. místa. V případě shody, rozhodne skore.
 
 
 
      2)Soupisky Clanů a přihlášení :
 
 
 
      a) CL přihlášeného clanu je povinen při registraci poslat kompletní soupisku svého clanu včetně všech loginů na email cupu masterscup@seznam.cz , nebude-li tomu tak, nebude povoleno hráči bez loginu jet první kolo Cupu.

 
      b) Soupiska obsahuje nick a login

 
      c) Do soupisky se dále uvádí kontakt na CL a ACL, adresa webu a styl jakým chce klan jet Play off (TA či Team mod)

 
      d) Soupisku clanů je možno v průběhu Cupu upravovat ovšem s týdenním předstihem, což znamená, že nově registrovaný jezdec ( například v prvním kole )se muže zúčastnit až následujícího kola. Oznámení týden před neplatí pro změnu nicku při zachování loginu.

 
      e) Žádosti o doplnění nových hráčů pište do GB , nově dopsaný hráč bude mít u loginu doplněno písmeno N pro lepší přehled, že se daného kola nesmí zúčastnit.

 
      f) Dojde-li v průběhu Cupu ke změně nicku hráče, je tato změna povolena a je nutné toto nahlásit organizátorům pro předejití následným problémům při CW.

 
      g) Soupisku je nutno poslat  před zahájením Cupu, případně ji doaktualizovat do 1.8  2009 !!!

 
      h) Přestupy a dopisování nových hráčů není možné po zahájení části PLAY OFF
 
 
 
      3) Termín CW a průběh, výsledky :
 
 
 
      a) Termín CW si domlouvají clany mezi sebou, pokud se nejsou schopni dohodnout, oznámí to organizátorům a ti vyberou náhradní termín, náhradní termín je možné stanovit jen jednou.

 
      b) Pokud se nedostaví clany ani v náhradním termínu bude výsledek zkontumován a oběma clanům do skóre  připsán výsledek 0:90

 
      c) Na soupeře se čeká od počátku CW 15 minut, v případě, že se soupeř nedostaví, udělejte screen a CW bude zkontumováno, přítomný clan vyhraje kontumačně 90:0 a soupeři bude odečteno ze skóre 50 bodu a jeden bod z tabulky skupin.

    c1) Pokud se soupeř nedostaví, má přítomný clan povoleno odjest si tratě mezi sebou a rozdělit si tak body pro bodování nej jezdce turnaje.

 
      d) CW se jede ALL vs. ALL, proto si zajišťujte solidní hrací servery a server zajištuje clan uveden v programu jako první, ovšem clany se mužou mezi sebou dohodnout a zajištění serveru si prohodit, v případě nutnosti muže být zapůjčen server cupu, bude-li vytvořen.

 
      e) Minimální počet hráču pro odjetí cw je 3, v případě menšího počtu bude CW kontumováno.

      e1) Soupeři si jsou povinni navzájem překontrolovat přihlášene hráče na hracím serveru během CW, bude-li přítomen neregistrovaný jezdec, nebo jezdec s chybným loginem, je povinen opustit hrací server. Neučiní-li tak po výzvě a dál se bude účastnit CW udělejte screen, kde bude jasně vidět varování a login jezdce a CW bude kontumováno.

Dojde-li k dodatečnému zjištení porušení tohoto pravidla, nejdéle však 24 hodin po odjetí CW, bude také následovat kontumace. Po uplynutí 24 hodin po odjetí CW již není možné uplatnit nárok na kontumaci.

 
      f) CW probíhá v základních skupinách v modu TA s časem 6 minut / mapa a v PLAY OFF v modu Team. .

 
      g) Bodování probíhá systémem 5,4,3,2,1 ( top5 ) a celkový počet bodů musí dosáhnou počtu 90.

     g1) při shodných časech dvou hráčů, rozhoduje celkové umístění na konci při vyhlášení vítězů

 
      h) CUTY jsou zakázány, v případě nejasností rozhodne organizátor.

 
      i) Po dokončení dané trati jste povinni udělat screen a po skončení CW posílá výsledky vždy clan, který je uveden v programu jako první a to výsledek s body obou clanů a svými screeny. Organizátor není povinen si výsledky zjišťovat na webech clanů.

 
      j) Výsledky se posílají na email Cupu tedy masterscup@seznam.cz , do emailu napište konečný výsledek a body vašich hráčů i body hráčů protivníka a připojte screeny, v případě technických problémů, je možno poslat výsledek na ICQ organizátorů.

 
      k) Pokud tak clan uvedený jako první v programu neučiní do 24 hodin po odjetí CW, nebudou následně dopsány do tabulky soupisky body hráčům a ze skóre bude odečteno 50 bodu a bude odebrán 1 bod z tabulky skupin.

 
      l) Na pozdější reklamace nebude brán ohled, proto toto pravidlo striktně dodržujte, od organizátorů můžete očekávat totéž.
 
 
 
      4) Tratě :
 
 
 
      a) Tratě vybírá organizátor.

 
      b) Tratě budou vždy vloženy na web Cupu v pondělí nejdéle do 22:00 a to v RAR archivu.

 
      c) Zákaz map NADEO
 
 
 
      5) Neslušné chování :
 
 
 
      a) Nadávejte si sami sobě, nadávejte si na tratě, jen to svědčí o vašem chování

 
      b) Je přísně zakázáno nadávat na adresu ostatní hráču a sprostá slova se nesmí používat na oficiálním serveru Cupu, pokud je vytvořen a na stránkách webu Cupu.

 
      c) Porušení pravidla nadávání na adresu soupeře bude trestáno stopkou proviněného hráče na 1 kolo, případně dle závažnosti se muže rozhodnout o jeho vyloučení.
 
      d) Porušení pravidla nevhodného chování na serveru Cupu a webu Cupu, bude trestáno stopkou proviněného hráče na 1 kolo, případně dle závažnosti se muže rozhodnout o jeho vyloučení.
 
 
 
      6) Více účtů :
 
 
 
      a) Je zákázáno jet jednomu hráči za více než jeden clan v Masters Cupu, bude-li zjištěno, že jel jeden hráč za více clanů v MC, bude vyloučen z Cupu.

 
      b) V tomto cupu je zakázáno jakekoliv hostování hráčů z jiných clanů. Clany jezdí jen sami za sebe. Pokud bude zjištěn hosting, bude hráč vyloučen a clan potrestán.
 
 
 
      7) Přestupy :
 
 
 
      a) Přestupy mezi clany jsou povoleny, platí zde stejne pravidlo jako pro nově dopsaného hráče viz  oddíl pravidel 2) Soupisky Clanů a přihlášení

      b)
Pokud hráč přestoupí během Cupu k jinemu clanu, budou jeho získané body z CW převedeny a nepřijde o ně.
 
 
 
      Organizátoři si vyhrazují právo pozměnit pravidla dle situace a dění v Cupu, bude-li třeba.